Un Juriu Internaţional frumos pentru un Festival de mare succes

 

Tricolor

Juriul Internaţional
la prima ediţie
a Festivalului Internaţional de Poezie – Renata Verejanu
academicianul Mihai Cimpoi, preşedinte:

Am salutat printre primii Festialul Internaţional de Poezie – Renata Verejanu, deoarece cunosc acest poet luptător şi neînfricat de pe linia întâi a renaşterii naţionale, ştiu cât de mult a pătimit. E timpul să vină cu un bilanţ literar.

        În timp ce unii colegi îşi adunau distincţii şi onoruri şi la Chişinău, şi la Bucureşti, fără să ştie pentru ce, Omul de cultură  Renata Verejanu nu a intrat în competiţia pentru o distincţie, deşi binemeritată .

 

academicianul Vasile Tărâţeanu, Cernăuţi, Ucraina:

Salut Festialul Internaţional de Poezie – Renata Verejanu, un festival unic în spaţiul european; este un eveniment cultural de mare anvergură. Şi, precum se vede, de lungă durată. Orice ar face Renata Verejanu e de înaltă calitate, şi este necesar pentru tânăra generaţie, pentru ţară şi neam, pentru cultura românească, pentru viitor. Poeta e atât de senină în lupta pentru adevăr şi dreptate, pentru victoria frumosului.

 

 

Galina Codreanu, redactor TV, vice preşedintele Academiei Europene

Ideea de a realiza Festivalul Internaţional de Poezie – Renata Verejanu „bântuia” Academia Europeană a Societăţii Civile deja de câţiva ani. Însă poeta nu accepta – posibil prea bine îi cunoştea pe cei care în ţara asta cred că decid totul şi că de ei depinde mersul soarelui pe cer. Şi când ei trecuseră orice limită de comportament inuman, distrugându-i nu doar cariera literară, ci şi destinul – Poeta a acceptat implementarea proiectului. Dar nu mai întâi de a proba terenul, deci, comunicându-i acad. Mihai Cimpoi, la ziarişti, profesori de limba română, bibliotecari… Majoritatea au susţinut că acest festival vine cu cel puţin cinci ani întârziere…şi că Renata Verejanu e printre puţinii poeţi din Moldova care ar putea avea un festival de succes.


1e5da-mario-castro-navarrete5b15dMario Castro Navarrete, poet, traducător, Chile:

 Necesitatea unui Festival de poezii este foarte important pentru că în ziua de azi sîntem sub un debit uriaș de informații, care de foarte multe ori, nu este cea mai potrivită. De aceea manifestările culturale de acest gen ne invită la lectură, care ne ajută să avem criterii de selecție față de acea informație ce nu corespunde canoanelor unei educații de excelență.
Lecturarea poeziilor stimulează la o mai bună exprimare, la îmbogățirea vocabularului tău, mărește nivelul tău de cunoștințe și nu în ultimul rând, dă posibilitatea creșterii imaginației. Toate aceste elemente le găsim în asemenea acțiuni culturale, căci poezia este forma de exprimare a spiritului. Sunt onorat că am făcut parte din Juriul  
Festivalului Internaţional de Poezie – Renata Verejanu.


E un mare privilegiu să te poți întâlni atât de des cu iubitorii de poezie, așa cum i se întâmplă acum poetei Renata Verejanu. De aceea, aș putea bănui că dânsa este, pe cât de admirată, pe atât de invidiată pentru această rară favoare, chiar și de mulți dintre colegii de breaslă, dintre cei care se străduiesc mai puțin să se expună ca persoane publice. Și asta fără a mai pune la socoteală faptul că melosul dulce al poemelor Renatei Verejanu însuflețește și mai mult spiritul implicat în bătălia a ceea ce s-ar putea numi protecția graiului matern, a înaintașilor culturii române, a tot ceea ce înseamnă luptă neîntreruptă pentru promovarea și cultivarea idealurilor unei națiuni deloc tolerată de soartă în toată istoria ei.

Am avut prilejul să mă conving că, prin neobosita sa activitate artistică, Renata Verejanu se dovedește a fi un neobosit promotor al valorilor autentice, în special prin promovarea tinerelor talente, ridicând și impulsionând totodată o adevărată şcoală de poezie pe parcursul unor decenii și în interiorul unor spații măcinate de frământări sociale și politice.

Renata Verejanu, poeta cu “semnul crucii prins între buze” (sau, dacă vreți, poeta “metaforei în flăcări”, așa cum susţin bibliografii) de atâta drag de poezie și de fragede talente care răsar la umbra muncii și dăruirii sale artistice și care veghează atent ca patria să-i fie permanent scrisă pe inimă, este sufletul Festivalului Internațional de Poezie care îi poartă pe drept numele, festival ce se adresează tuturor îndrăgostiților de poezie, indiferent de vârstă, naționalitate, țară, limbă, religie etc.
Nu mai puțin adevărat este și faptul că organizarea unui atât de amplu eveniment cultural dedicat creatorilor de pretutindeni – în special creatorilor tineri – arată deschiderea către un fenomen literar viu şi angajarea în crearea și înălțarea unor mesaje și atitudini culturale la înălţimea celor de acelaşi fel din Uniunea Europeană.

Personal am trăit senzația plăcută că, prin generozitatea și seriozitatea organizatorilor, în condiţii destul de dificile, festivalul oferă tuturor participanților garanția că pot fi protagoniştii unui eveniment inedit în spaţiul cultural de limbă română și nu numai. Un festival ce pune la loc de cinste creaţia poetică, eseul critic, dar și recitarea și compoziția muzicală, tălmăcirea în alte limbi, toate ca amprente unice ale unui spaţiu cultural european veritabil.
Echipa FIP RV

Vasile Bahnaru, scriitor, directorul Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei:

 Institutul de Filologie al AŞM a salutat iniţiativa Academiei Europene a Societăţii Civile de a desfăşura Festivalul Internaţional de Poezie – Renata Verejanu din câteva motive: pe parcursul întregii vieţi poeta a fost o deschizătoare de drumuri, a realizat şi condus zeci de proiecte internaţionale, de peste un sfert de veac Cenaclul „Grai Matern”, lansând noi nume, – demult era timpul să-şi promoveze şi opera sa poetică. A fost marginalizată pe toate timpurile. Era de înţeles că, după ce a editat peste 30 de cărţi în ultimii 3-5 ani, să lanseze ceva nou şi frumos. Urmăresc activitatea Renatei Verejanu de prin anii ”80, e un poet activ, consecvent, mereu pe linia întâi a renaşterii naţionale…

Festivalul cu cele mai multe premii

 

Prin
decizia Juriului Internaţional,
desemnat
de Academia Europeană a Societăţii Civile
,
autorul Festivalului,
învingătorii ediţiei I sunt:
Secţiunea – Poezie de autor
Premiul I – Denisa Lepădatu, Galaţi,
Premiul II – Victor Rusu, Călmăţui, Hânceşti
Premiul III – Cibotaru Sandu, s. Pelinia, Drochia

Premiul Special – Cenaclul “Grai Matern”: Alexandra Han-ganu, Cahul, Doina Gumeniuc, Ratuş, Teleneşti, Georgia-na Ingrid Stoleru, Iaşi, Diana Enache, or. Ungheni, Ecate-rina Gabriela Trifoi, Bucureşti, Popescu Adrian-Nicolae, Petru Hasnaş, Chişinău Premiul Clubului Consiliului Europei: Ion Băbălău, Lic. „N. Iorga”, Chişinău, Tamara Dragovici, Skopje, Macedonia, Mădălina Pripa, s.Pelinia, Drochia

Laureaţi: Zaharia Cristina, Olga Zaim, Olga Lupu, Edineţ Mădălina Partole, Cotova, r. Drochia, Petra Ana Mirică-Bobiţ, Galaţi, Crudu Xenia, Bălţi, Stan Gabriela-Ele-na, București, Delia Tronciu, Liceul “N.Iorga”, Chișinău, Inesa Vlas, s.Mereni, Anenii Noi, Liceul ”E. Nicula”, Corbu Mihaela, Lic. “N. Iorga”, Chişinău, Cătălina Răilean, Cri-cova, Chişinău, Andealina Agache, c.Pelinia, Drochia, Ana Ignat, cl. XII, or. Căușeni, Daniela Creţu, cl. VIII, “N. Iorga”, Chișinău, Alina Saban, „Alexei Mateevici”, Cău-şeni, Elena Mihalachi, Răzeni, Ialoveni, Nadejda Gogu, s. Mereni, Anenii Noi, Iordache Noni-Emil, Popești-Leordeni, Ilfov, Adriana Grosu, Bălţi, elevă, Cristina Nicoleta Dumi-tru, Ploieşti, Prahova, Andreea Violeta Bobe, Galaţi, Cris-tian Ştefănescu, Ploieşti, jud. Prahova, Ludmila Savciuc, Bălți, Mardan Mădălina, Berivoi, com.Recea, jud.Brasov, Mihaela Butuc, L/T “B.Dinga”, Criuleni, Mircea-Andrei Flo-rea, București, Marina Manastîrlî, Gura Bîcului, Anenii Noi Cristina Croitoru, Chişinău, Ion Beşleagă, Chișinău, Elena Larisa Stan, Vălenii de Munte, Prahova, Mariana Eftimie Kabbout, Galaţi, Mihaela Aionesei, Târgu Secuiesc, Lu-cian-Victor Bota, Aiud, j.Alba, Tatiana Scripa, Cernăuți, Ucraina, Ion Perciun, Rezina, Zinaida Ambroci, Vasile Pin-tilie, Piatra Neamț, Iuliana Păun, Constanța, Dorel Gafto-neanu, Ilie Virgil Florin, Craiova, j.Dolj, Vasile Popovici, com.Corni, j.Botoşani. Menţiune: Doni Vasile, Ştefan-Vodă, s.Răscăieţi Vechi, Andreea-Claudia Pojar, 11 ani, Bălţi, Valeria Zaiat, Pele-nia, Drochia, Obleac Mihai, s. Popeștii de Sus, Drochia, Violeta Călărăşanu, LT “M.Eminescu”, Hânceşti, Tudor Morari, c.Vatici, Orhei, elev, Gabriela Agachi, s.Pelinia, Drochia, Miruna Ştefana Belea, Ulmi, j.Dâmbovița, Marius Cioarec, Hunedoara, Constantin Predescu-Neacșu, Vlă-eni, j.Dâmbovița, Stejărel Ionescu, Timişoara,             Solcan Vasile, Suceava

Secţiunea – Eseu
Premiul I – Veronica Popa, Cahul
Premiul II – Ana Maria Gîbu, Dorohoi, Botoşani
Premiul III –Laurenţiu Bădicioiu, Mizil, Prahova

Premiul Special al A.E.S.C: Galina Matcovschi, prof. N.Iorga, Chişinău, Liudmila Vornicesco, s. Ocniţa, Li-dia Ursalovschi, prof. Rezina, Anna Amoaşii, prof. Bălţi, Liuba Pamparău, bibliotecară, Drochia, Van-geea, Scopia, Macedonia

Premiul Special – Cenaclul „Grai Matern”: Laura Ţu-garev, studentă, Larga, Briceni, Alina Osipov, ele-vă, Căuşeni, Tatiana Scurtu-Munteanu, n. Călăraşi, Univ. “Dunărea de Jos”, Galați, Cătălina Rotaru, e-levă, Chişinău

Premiul Special al Clubului CE: Valeria Antoniuc, cl. 7-a, s.Mihălășeni, r.Ocnița;

Menţiune: Guzun Rusan-da, cl. VI-a LT „Orizont”, fil. Ciocana. 

Din protocolul Juriului Internațional 1 septembrie 2014

Secţiunea – Cântec
Premiul I – Trupa“Fără nume”, Dorohoi
Premiul II – Denis Chirtoacă, Rezina
Premiul III – Natalia Croitoru, Chişinău
Secţiunea – Traduceri
Premiul I – Todur Zanet, Comrat, Gagauzia
Premiul II – Luca Cipola, Milano, Italia
Premiul III – Dumitru Marius Gabriel, Ploieşti,
Prahova
Secţiunea – Recital
Premiul I – Naitan Negară, Chişinău
Premiul II – Maria Alexandrina Ouş, Bălţi
Premiul III –Patricia Tanasov, Chişinău

Premiul Special Cenaclul “Grai Matern”: Guţu Marius, lic. Ion Creangă

Laureaţi: Oxenti Constantin-Eduard, Burjanschi Daniela, Irina Lisnic, Odobescu Irina, Lucinschi Mihaela, Mancoş Lesi, Grosu Ariadna, Odobescu Ana, Roşca Nicoleta, Lipovan Iana, Donţu Ana-Maria, Şolcan Daniela, Şoimu Valeria, Oprea Rodica, Goncear Mirela.