Renata Verejanu este o poetă a Magiei

Magia soarelui din fântână
sau despre Magia Speranţei

(scurt eseu despre Renata Verejanu)

Renata Verejanu este o poetă a Magiei. Renata Verejanu este o poetă a Speranţei. Lumile ei poetice te cuprind pe negândite. Te prind în vârtejul metaforei. Îţi schimbă până şi numele, respiraţia, gândurile. Renata Verejanu are o forţă metaforică rară. Ea construieşte acolo unde alţii dezidesc. Ea ridică un fuior de lumină acolo unde alţii cultivă penumbra. Ea se încăpăţânează. Ea luptă. Ea spune. Ea strigă. Metafora ei este ecou. Ecourile pe care le reverberează Renata Verejanu în lumea largă au forţă. Trec prin ferestrele închise. Deschid casele ferecate. Casele gândurilor ferecate.

Renata Verejanu spune, deschis, răspicat, cu iubire, cu fervoare. Ritmul ei poetic devine maiestuos de multe ori. Fanfarele ei trec pe strada mare vălurând cu alămurile lor regimul diurn, regimul nocturn, inima. Inima păstrează un loc central în poezia iubită de Renata Verejanu. Inima ei pulsează. Inima ei transmite lumii întregi mesajul ei de iubire. Inima ei spune tuturor adevărul. Poate că adevărul ei doare. Poate că pe unii îi sperie. Poate că-i chiar îngrozeşte pe unii. Ei şi? Renata Verejanu vorbeşte oamenilor despre frumuseţea inimii. Renata Verejanu vorbeşte lumii întregi despre frumuseţea iubirii. Renata Verejanu vorbeşte tuturor cu o voce curată, limpede, puternică. În poematica ei, Renata Verejanu aruncă soarele în fântână pentru ca mai apoi, sorbind apa, oamenii să cunoască Magia.

Renata Verejanu vorbeşte prin metaforele ei acvatice despre Speranţă. Ea cultiva Magia Speranţei pretutindeni pentru ca cei care trebăluiesc în penumbră să fie puşi în lumină. Magia Speranţei ne prinde pe negândite în văluririle ei aducându-ne mai aproape de adevăr. Renata Verejanu ştie că adevărul doare. Renata Verejanu ştie că adevărul e incomod de multe ori. Renata Verejanu ştie că adevărul arde răul.

Renata Verejanu ştie că adevărul e antidot la nelume, la neiubire, la nelumină. Dar ce e nelumea? Dar ce e neiubirea? Dar ce este nelumina? Magia Speranţei face să ne clocotească sângele în vine. Magia Speranţei ne apără de rău. Magia Speranţei pare să fie şansa noastră de a fiinţa înspre lumină. Acolo ne duce Renata Verejanu, către lumină. Soarele pe care Renata Verejanu îl aruncă în fântână e mai mult decât metaforă. E un semn. E un semn al unei poematici de forţă. E un semn viguros. Pentru că Renata Verejanu nu umblă cu jumătăţi de măsură. Pentru că Renata Verejanu nu face nici un fel de compromis. Ea glăsuieşte în inima magiei. Ea spune în inima magiei. Ea luptă în inima magiei.

Renata Verejanu este o luptătoare adevărată. Iar poezia ei este strigăt, este dangăt de clopot, este larmă de iubire. Renata Verejanu aruncă soarele în fântână semn că noi oamenii trebuie să avem curaj. Căci lipsirea de curaj ne face nevolnici. Căci lipsirea de curaj ne trânteşte în genunchi. Şi atunci? Ce ne-ar mai rămâne? Dar nu. Vom citi poezia aceasta îmbărbătându-ne. Vom inspira această poezie. Iar această poezie va fi mereu inima noastră.

Renata Verejanu este o poetă a Magiei.
Renata Verejanu este o poetă a Speranţei.
Renata Verejanu este o poetă a Inimii.
O poetă care ştie să lupte pentru adevăr. O poetă adevărată, neînfricată care dă metaforei un suflu nou, proaspăt, puternic, plin de speranţă.

Ovidiu Bufnilă, scriitor, Bacău,
Membru al Uniunii Scriitorilor din România

Lecțiile Poetice – Lecțiile Deschise ale poetei Renata Verejanu

Suntem vrăjiți de Lecțiile Poetice –
Lecțiile Deschise ale Renatei Verejanu.
Pe bune, suntem prinși de un sentiment magic…
la LECȚIILE POETICE – LECȚIILE DESCHISE
„EU AM DREPTUL” ale poetei Renata Verejanu…
deja zeci de ani…
Poet unic, precum susțin colegele sale,
poet, regizor, scenarist, prozator, editor,
Om de mare omenie…
Ce să zicem noi, cei din preajma Domniei Sale…

 

Festivalul Internațional de Poezie – Renata Verejanu, antologie

Chiar de la prima ediție
Festivalul Internațional de Poezie Renata Verejanu
dispune de componentele unui concurs internațional.
Ci plus la acestea, an de an se editează
din contul bugetului familiei Verejanu,
o frumoasă Antologie,
pe care o puteți găsi și online.
Dar toate au pornit acum 50 de ani,
de la prima publicație în presa republicană,
acum 40 de ani de la prima carte de poezii editată
„Până la dragoste”, a continuat cu cele
peste 60 de titluri de carte ale scriitoarei de la Chișinău,
încununate cu OPERE ALESE.

O platformă internațională de lansare a personalităților

Festivalul Internațional de Poezie – Renata Verejanu,
devenit o frumoasă tradiție, care a inspirat nașterea
a multe alte concursuri în Moldova și peste frontiere,
se desfășoară în 2019
având participanți din diferite țări
în toate cele șase secțiuni de concurs.
Astfel, festivalul ce poartă pe frontispiciu
numele renumitei poete contemporane de la Chișinău –
Renata Verejanu, nume ce asigură un succes sigur,
a devenit o platformă internațională de
lansare a personalităților
de pe diferite meridiane.
Doamne ajută și la ediția a VI,
care se va desfășura la Chișinău în zilele
de 31 august – 1 septembrie 2019.