Renata Verejanu

Renata Verejanu

Renata Verejanu

este o poetă română din Republica Moldova. Activitatea sa literară profesională a început odată cu prezentarea manuscrisului primei cărți Până la dragoste la Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova (conform legilor editoriale la acel timp) și susținerea concursului de creație, apoi a examenelor de admitere la Institutul de Literatură Maxim Gorki (Moscova,1974). Considerată cu un pas înaintea acelui timp (Ion Ciocanu), îndată după apariţia primei cărţi (1979), regimul totalitar şi lingăii acelui regim stopează editarea mulţimii de cărți prezentate în manuscrise de poetă (1980-1982) la editură (unica! a statului), fiind interzisă 10 ani după prima carte, şi 17 ani după cartea-legendă „Ofranda omeniei” (1989). Dar a fost imposibil să marginalizezi un poet de valoarea Renatei Verejanu. Deşi în manuale nu era inclus numele și din creația poetei „disidente în propria țară”, Renata Verejanu peste un sfert de veac implementează sute de proiecte de nivel local, național și internațional pentru copiii și tineretul din Republica Moldova, cât și din România, Ucraina, Polonia, Bulgaria, Belarus, Georgia, Turcia, Armenia, Slovenia, Cehia, Slovacia, Italia, Germania, Federația Rusă, Egipt, Argentina, Peru, Coreea de Sud, SUA etc. Renata Verejanu a editat peste 60 de cărți (poezii, romane, nuvele, cronici, interviuri, maxime şi cugetări, eseuri, opinii, pledoarii apărute de-a lungul vieții în reviste și ziare, unde activa un redactor mai curajos), precum și cărțiile scrise atât până la, cât şi după proclamarea independenţei Moldovei.

Biografie

Renata Verejanu n. 22 octombrie 1947, com.Verejeni, Raionul Ocnița, din 1966 domiciliată în Chișinău, Republica Moldova, poet, romancier, nuvelist, eseist, jurnalist, editor, scenarist, ambasador popular, promotor al Societății Civile, manager cultural, regizor şi producător de concursuri şi festivaluri naţionale şi internaţionale, luptător pentru renașterea națională și drepturile omului, promotorul Mișcării UNESCO și a politicilor Consiliului Europei.

Studii

În 1966 a absolvit școala medie din Verejeni, obținând medalia de argint pentru rezultate excelente la învățătură. În 1970, absolvă Facultatea de Inginerie Economică a Institutului Politehnic din Chișinău, (azi, Academia de Studii Economice din R. Moldova și Universitatea Tehnică din Moldova), fiind invitată să activeze la Ministerul de finanțe. Deoarece ministrul finanțelor nu i-a permis să mai facă alte facultăți, trece cu lucru la Ministerul Ameliorărilor și Gospodăriei Apelor, unde va activa în calitate de revizor superior 11 ani. În perioada 1974-1980 studiază la Institutul de Literatură Maxim Gorki din Moscova, în seminarul profesorului Vladimir Gusev. Lucrarea de teză este chiar manuscrisul de poeme, Do liubvi (Până la dragoste) care va apărea la Editura Molodaia Gvardia din Moscova, carte cu care în 1983 (anul când s-a născut fiul) va obține Premiul literar unional Maxim Gorki. În perioada 1998-2002 este doctorand la Facultatea de Litere a Universității din București. În perioada 2000-2018 participă la diferite training-uri, reuniuni, conferințe, caravane, congrese, concursuri şi festivaluri internaţionale, Saloane Internaţionale de Carte,  Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în calitate de lider de ONG cu statut participativ, monitorizează alegerile de toate nivelurile etc.etc.etc.

Carieră

Carieră literară

Debutul literar îl face pe când era elevă, în presa locală cu poezii și proză scurtă. În presa republicană debutează în 1966, în următorii ani publicându-și intens materialele în ziarele Tinerimea Moldovei, Cultura, Învățământul public, Chișinăul de seară, Literatura și Arta (pe timpul lui Victor Teleucă)  …revistele Moldova, Femeia Moldovei, Columna (condusă de Victor Dumbrăveanu)… fiind edițiile care au susținut publicarea poemelor scrise nu întocmai după cerințele acelui timp. În anii de studii la Institutul de Literatură ”M.Gorki” din Moscova este invitată în componența unei delegații unionale și va face o călătorie de creație la Baikal. Face cunoștință și este apreciată de mari personalitți ale sec. XX, cum ar fi: Andrei Voznesenschi, Ion Druță, Evghenii Evtușenco, Otar Chiladze… Este recunoscută ca o poetă de mare perspectivă și este invitată să publice din creația sa în ziare și reviste unionale importante, cum ar fi: Drujba Harodov (Дружбa Народов), Literaturnaia Gazeta(Литературная газета), Comsomoliscaia Pravda (Комсомольскaя Правда), Smena. În timp ce editarea cărților este stopată, poetul Renata Verejanu e prezent în mass-media scrisă şi audio-vizuală din republică și Uniune cu poeziile, eseurile, cronicile și interviurile sale. În această perioadă poemele îi sunt traduse și apar în peste 20 de limbi ale lumii, cu un tiraj de sute de mii de exemplare.

Cea de-a doua carte în limba română a poetei este de fapt un volum antologic ”Ofranda omeniei”,(1989), volum ce se constituie din cinci cărţi (Virgula amendată, Vânzătorul vârstelor, Inventarierea simțurilor, Oameni dragi, Fără erou însemnat), manuscrise prezentate la editură în 1980. Volumul de câteva sute de poeme a fost un eveniment în literatura română nu doar de la Chişinău. Acest eveniment în cariera literară poeta l-a acceptat ca pe un mandat ce i-a permis să intre îndrăzneț în rândul scriitorilor apreciați de publicul larg. Peste ani poeta avea să recunoască: am ştiut că sunt un bun poet al „generația dintre secole”, subînțelegând „generația de pe baricadele renașterii”, care își permitea la începutul anilor ’80 a secolului trecut să scrie: ”De mi-ați lipi geamul tot cu bancnote de o mie/ Și mi-ați așterne covoare la scară când ies -/ Adevărul în sângele meu niciodată nu întârzie,/Cu lacrima lui – și surâd, și gândesc/. Mai târziu, după o activitate de peste patru decenii, colegii recunosc în Literatura şi Arta: „Cu Renata Verejanu, noi, șaptezeciștii literaturii basarabene, devenim o generație completă.” Şi optzeciştii ar putea să se laude că s-au inspirat din poezia postmodernistă a Renatei Verejanu.

În acea perioadă doar editura statului avea dreptul să editeze cărțile unui scriitor (poet, prozator, dramaturg, eseist etc.) și, în cazul în care nu erai acceptat de putere – nu puteai fi inclus în planul editorial, deci, nu aveai posibilitate să te editezi. În cazul Renatei Verejanu cititorul nu a simțit lipsa cărților poetei pe parcursul a câtorva decenii, deoarece poeta era prinsă în vâltoarea procesului literar, organiza Serate literare, întâlniri în licee, colegii, facultăți, își recita poemele la importante evenimentele literar-culturale pe care le desfăşura cu Cenaclul „Grai Matern”şi avea cu sine întotdeauna un exemplar al volumului Ofranda omeniei, care era mai mult decât scrieri alese, deşi întreg tirajul (5000 ex.) au dispărut fără urmă din librăria Luceafărul.

În 2006, an de cotitură în ce privește apariția editorială a operei Renatei Verejanu, Editura ”Universul” editează nouă cărți în trei volume deja în colecția ”Ofrandă omeniei”, cărţi cu care poeta a participat în același an la Târgul Internațional de Carte ”Gaudeamus”, de la București, fiind invitată de Comisia Națională a României pentru UNESCO. Familiarizată cu activitatea editorială (în anii 1992-2018 fiind editorul Revistei Micul Prinț și a Ziarului ”Copiii Europei”), în lupta inegală cu turnătorul drag, poeta decide şi editează în perioada 2006-2018 peste 60 de cărți de poeme, maxime și cugetări, interviuri, eseuri, pledoarii, nuvele, opinii, romane în limba română, rusă, engleză (manuscrisele adunate în câțiva saci, vor fi editate pe cont propriu). Începând cu anul 2007, anual va participa la diferite Saloane Internațional de Carte, unde va obține premii importante la peste zeci de Saloane de Carte cu volumele: „Virgula amendată”, „a Munci, a Iubi, a Trăi”, „Vânzătorul vârstelor”, „Stema destinului”, „În lumea Renatei Verejanu, Interviuri”, „Eu am ştiut să fac din viaţa mea o sărbătoae”, „În lumea Renatei Verejanu, Maxime şi cugetări„, „Metafora nemuririi”, „Provocaţi-mă… să devin genială”, „Poetul dintre milenii”…

Cu prilejul Zilei de naștere, Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei organizează la 22 octombrie 2012 Confrerința științificăPoeta Renata Verejanu, promotoarea valorilor naționale în cultura și în procesul educațional al tinerei generații”. R.V. este autorul, scenaristul, regizorul și producătorul a unui şir enorm de evenimente culturale de excepție, multe devenite o tradiție (Lecția deschisă: EU AM DREPTUL, la care participă mii de persoane și unde răsună poeziile poetei etc.)

La 1 martie 2014, Academia Europeană a Societății Civile, în parteneriat cu Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei, Primăria mun.Chișinău și Asociația Națională a Oamenilor de Creație din Moldova a lansat Festivalul Internațional de Poezie – Renata Verejanu, care reuneşte mari personalităţi şi tinere talente de pe diferite meridiane, oferind 101 premii chiar la prima ediţie. În prezent Festivalul Internațional de Poezie – Renata Verejanu este o frumoasă tradiție care se implementează an de an de la 1 martie până la 31 august. În 2015 lansează alte câteva volume de poezii Ard flăcările-n mine, Iubesc, și primele șase volume de OPERE ALESE, din cele 12 volume preconizate spre editare în 5 ani.

În 2016 începe o nouă etapă în cariera literară a poetei de la Chişinău, care editează volumul de poezii inedite Iubirea pe toate le vede şi cea mai frumoasă antologie de poezie „POETUL DINTRE MILENII” (f. A4, 600 pagini.). În 2017,  în a doua zi după naşterea lui Eminescu, Centrul Academic Eminescu lansează cel de-al 50-lea titlu de carte al scriitoarei, care s-a dovedit a fi primul roman din trilogia „GENIUL INVIZIBIL”, cu care se lansează Anul Renata Verejanu, an plin de o cavalcadă de evenimente, unul mai inedit decât altul, toate sub genericul „Eu am ştiut să fac din viaţa mea o sărbătoare”: Expoiţia-Eveniment „Poetul Dintre Milenii”, desfăşurată de Biblioteca Naţională a Moldovei în parteneriat cu Ministeruul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Expoziţia de Carte „Renata Verejanu – poetul dintre milenii” de la Parlamentul Moldovei, Conferinţa ştiinţifică „Poetul dintre milenii – Renata Verejanu” desfăşurată de Institutul de Filologie al AŞM, în Sala de Conferinţe a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, spectacole, simpozioane, întâlniri la Universităţile şi Liceele din Moldova şi România, participă la Salonul Internaţional de Carte, Bookfest Chişinău, 2017 cu un întreg stand de cărţi la pavilionul Academiei Europene a Societăţii Civile. Este invitată la posturi Radio şi TV: Moldova 1, PRO TV, 10 TV, Busuioc TV, i se solicită interviuri de mass-media din Moldova şi din alte ţări. Primeşte Premiul „OMUL ANULUI” 2017 alături de academicienii M.Cimpoi, E.Doga, G.Mustea. Se încununează Anul Renata Verejanu cu fondarea Uniunii Internaţionale a Oamenilor de Creaţie, Gala Premiilor UIOC, deschiderea Reprezentanţei UIOC pentru România,  un spectacol de încheiere la 25 martie 2018, şi participarea UIOC cu un stand personal la Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret  şi primirea Premiului Uniunii Scriitorilor din Moldova.

 

În România numele poetei se face cunoscut îndată după revoluţie (1989-1991), când a avut un șir de întâlniri cu cititorii din localitățile jud.Buzău, Iași, Brașov. În 1991 are o întâlnire deosebită la București, organizată de scriitorul Dan Anghelescu, special pentru poeta basarabeană. În 1996 face o călătorie prin cele mai mari orașe din România, lansând cartea Ofranda omeniei (editată în 1993 cu alfabet latin). În perioada 1997-1999 desfășoară la București unul dintre proiectele sale cultural-educaționale: Festivalul-Concurs Internațional al Talentelor Lumii Micul Prinț. În 1999 poeta se bucură de cea de-a doua Serată de Creație la București, la Palatul Cercului Militar Național, la care a participat și Grigore Vieru. Nu și-a folosit niciodată relațiile și nu și-a împins opera poetică. Peste 10 ani, în 2009 la București îi apare cartea de poeme ”101 poeme de Renata Verejanu”. După evenimentele de la 7 aprilie 2009 poeme și materiale despre opera și activitatea Renatei Verejanu prezintă publicațiile de limbă română: BOEMA, Luceafărul, Naţiunea, Curierul Naţional, Faleze de piatră, Azi, Curierul de Vâlcea, Regatul Cuvântului, Sfera Eonică, Tribuna Învăţătorului, Gazeta de Titu, Monitorul de Dorohoi, Răsunetul (România), ITACA (Irlanda), Clipa (SUA), PROdiaspora  (Gernania), etc. Participă la Zilele Nichita Stănescu (Urziceni, România, 2012), fiind membru al Juriului, la Festivalul Internațional „Lucian Blaga” (Lancrăm, 2014, 2017). În 2013, volumul antologic ”Ofranda omeniei” (cărțile prezentate la editură în 1980, și apărute abia în 1989, cu grafie chirilică) trece Prutul și vede lumina tiparului la ed. TIPO MOLDOVA (Iași, România,430 pagini), în prestigioasa Colecție OPERA OMNIA.  Autoarea primește mesaje de felicitare de la scriitori români care trăiesc în SUA, Canada, Irlanda, Franța, România cu care porneşte o frumoasă colaborare. Materiale ample sunt publicate în română şi engleză în antologia „Relief stelar” (Canada), în superbul volum antologic al poeziei române, traduse în engleză de Daniel Ioniţă şi editat în SUA „Testament”(2016). Sute de poeţi din toate judeţele României participă an de an, începând cu 2014, la Festivalul Internaţional de Poezie – Renata Verejanu. În martie 2018 deschide oficial la Bucureşti Reprezantanţa pentru România a Uniunii Internaţionale a Oamenilor de Creaţie.

Carieră în societatea civilă

Poeta Renata Verejanu este unul dintre puţinii scriitori ieşiţi pe baricade încă prin 1983-1987. În 1988 creează „Cenaclul Grai Matern”, o structură totalmente nouă a Societăţii Civile cu care se va afla pe baricadele renașterii naționale, în lupta pentru drepturile omului și democrație. Cenaclul Grai Matern a fost o „școală a vieții” pentru multe personalități basarabene (şi mişcarea care l-a înaintat pe criticul Mihai Cimpoi candidat în deputaţi la primele alegeri independente). Cenaclul GM este socotit primul proiect social-politic de la care au pornit primele structuri ale societății civile din Republica Moldova, în general, și în special ONG-urile reunite în Rețeaua OMCT. În 2001 Renata Verejanu, poetul şi liderul Socieţăţii Civile, obține cu OMCT statut consultativ, apoi participativ la Consiliul Europei. În anii 1988-2018 Renata Verejanu a creat ONG-uri locale, naționale și internaționale cu care a implementat peste 100 de proiecte, doar pe muncă de voluntariat. Printre acestea:

Liderii și voluntarii de la aceste ONG-uri, reunite în Rețeaua OMCT, condusă de RenataVerejanu, începând cu 2001 sunt invitați anual și au participat la importante reuniuni, conferințe europene și congrese mondiale, la Adunarea Parlamentară a Consiliul Europei (Strasbourg) și congrese UNESCO (Paris).

Activitate

 • După prima facultate este invitată la Ministerul de Finanțe din R. Moldova (1969-1971). Pentru a face ce-a de-a doua facultate se transferă la Ministerul Ameliorărilor și Gospodăriei Apelor din Moldova (1971-1983). După absolvirea celei de-a doua facultăți dorind să treacă la muncă de creație, se angajează în calitate de cercetător științific superior la Muzeul de Literatură „D. Cantemir” al Uniunii Scriitorilor din Moldova, apoi urmează căutările unui serviciu care să-i satisfacă cerințele sufletești, astfel se angajează redactor șef la Teatrul Etno-Folcloric „Ion Creangă” din Chișinău. În timpul crizei economice Teatrul se desființează, și din aceste clipe începe activitatea în Societatea Civilă.
 • Fondatorul și Președintele Cenaclului „Grai Matern” (1988-2018);
 • Agenția de Presă a Tinerilor Jurnaliști „AMP-Internațional”, fondator, redactor-șef (1991-1995), președinte 1991-2018,
 • Autorul emisiunii TV „Micul Prinț” 1993-1995, 2002-2016;
 • Organizația Mondială a Copiilor Talentați,președinte-fondator,1995, realeasă președinte 2000, 2005, 2010, 2015.
 • Federația din Moldova a Asociațiilor, Centrelor și Cluburile UNESCO, președinte-fondator, realeasă președinte 2005, 2010, 2015,
 • Cluburile Consiliului Europei, co-fondator,2001
 • Academia Europeană a Societății Civile, 2003, președinte, realeasă președinte 2008, 2013.
 • Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova (din 1990),

Cărți editate

 • „Până la dragoste”, poeme, ed. Literatura Artistică, 1979;
 • „До любви” (Do liubvi), ed. Molodaia Gvardia, Moscova, 1982;
 • Ofrandă omeniei”,„ ed. Literatura Artistică, 1989;
 • Ofranda omeniei, prima carte cu grafie latină, ed. Universul, 1993;
 • „Stema destinului”, poeme, ed. Universul, 1993;
 •  Stema destinului”, poeme, ed. Universul, 2006;
 • „a Munci, a Iubi, a Trăi”, poeme, ed. Universul, 2006;
 • „Vânzătorul vârstelor”, poeme, ed. Universul, 2006;
 • „În lumea Renatei Verejanu”, Maxime și cugetări, ed. OMCT, 2008;
 • „În lumea Renatei Verejanu”, Maxime și cugetări, ed. OMCT,  ediția a II, 2011,
 • În lumea Renatei Verejanu”, Maxime și cugetări, ed. OMCT,  ediția a III, 2016,
 • „În lumea Renatei Verejanu”, Interviuri, ed. OMCT, 2009;
 • „În lumea Renatei Verejanu”, Interviuri, ed. OMCT, ediția a II, 2011,
 • „În lumea Renatei Verejanu”, Interviuri, ed. OMCT, ediția a III, 2016, (În cartea de interviuri, din colecția ”În lumea Renatei Verejanu”, ediția a III, scriitoarea a adunat interviurile acordate pe parcursul anilor și apărute în diferite publicații, precum și la postul național de radio.)
 • „În lumea Renatei Verejanu”, Societatea Civilă, ed. OMCT, 2011;
 • „Virgula amendată”, poeme, ed. OMCT, 2009,
 • Virgula amendată”, poeme, ed. OMCT, ediția a II, 2011;
 • „Inventarierea simțurilor”, poeme, ed. OMCT, 2010;
 • „Drum spre adevăr”, poeme, ed. OMCT, 2009;
 • „Oameni dragi”, poeme, ed. OMCT, 2009;
 • „Fără erou însemnat”, poeme, ed. OMCT, 2009;
 • ”101 poeme” de Renata Verejanu, ed.Biodova, București, 2009;
 • 101 poeme” de Renata Verejanu, ed.Biodova, București, ediția a II, 2011;
 • „Acest timp al iubirii”, poeme de dragoste, ed. OMCT, 2010;
 • ”Eu am dreptul”, poeme pentru copii, ed.OMCT, 2011,
 • ”Eu am dreptul”, poeme pentru copii, ed.OMCT, ediția a II, 2012;
 • ”Eu am dreptul”, poeme pentru copii, ed.OMCT, ediția a III, 2013,
 • ”Eu am dreptul”, poeme pentru copii, ed.OMCT, ediția a IV, 2014,
 • ”Eu am dreptul”, poeme pentru copii, ed.OMCT, ediția a V, 2015
 • Virgula amendată”, poeme, ed. OMCT,2011,
 • Virgula amendată”, poeme, ed. OMCT, ediția a II, 2013
 • ”Soarele pătrat”, baladă pentru copii, cu desenele autoarei, ed.OMCT, 2011,
 • ”Soarele pătrat”, baladă pentru copii, cu desenele autoarei, ed.OMCT, ediția a II, 2013,
 • ”Soarele pătrat”, baladă pentru copii, cu desenele autoarei, ed.OMCT, ediția a III, 2016,
 • ”Dreptul de mamă”, omagiu mamei și copilului, ed.OMCT, 2011
 • ”La o margine de ieri”, poeme, ed.OMCT, 2012
 • ”На ненависть только себя не потрачу”, poeme traduse în l.rusă, 2012
 • ”Pledoariile Renatei Verejanu”, ed.OMCT, 2012,
 • ”Pledoariile Renatei Verejanu”, ed.OMCT,  ediția a II, 2014
 • ”Pledoariile Renatei Verejanu”, ed.OMCT, ediția a III, 2016,
 • ”Cenaclul Grai Matern”, ed.OMCT,  2012
 • ”Chișinău-București, București-Chișinău”, poeme, ed.OMCT, 2012
 • ”Opinii, despre un secol mizerabil și politicienii săi”, (eseuri), ed.OMCT, 2012
 • „Generația dintre secole” (portret/profil), OMCT, 2012.
 • „In the world of Renata Verejanu, Interviews”,Ch., OMCT, 2012
 • „In the world of Renata Verejanu, Savings and Thinkings”, Ch., OMCT, 2012
 • ”Eu am știut să fac din viața mea o sărbătoare” (opera poetică), 440 pagini, ed.OMCT, 2012,
 • ”Eu am știut să fac din viața mea o sărbătoare” (opera poetică), 440 pagini, ed.OMCT, ediția a II, 2013
 • „Geniul invizibil al literaturii basarabene” (reflecții critice, opinii, cugetări despre creația poetei Renata Verejanu), maretiale de la Conferința științifică dedicată poetei la ziua de naștere), alcătuitor Dan Verejanu). Ch.OMCT. 2012,
 • „Geniul invizibil al literaturii basarabene” (reflecții critice, opinii, cugetări despre creația poetei Renata Verejanu), alcătuitor Dan Verejanu.( Autori: M.Cimpoi, I.Barbu, T.Palladi, P.Rău, C.Partoli, O.Bufnilă, I.Proca, I.Colesnic, A.Dumbrăveanu, L.Grosu, I.Stavschi, V.Ladaniuc, G.Călin, N.Dabija etc.), Ch.OMCT.  ediția a II, 2013
 • „Geniul invizibil al literaturii basarabene” (reflecții critice, opinii, cugetări despre creația poetei Renata Verejanu), alcătuitor Dan Verejanu, Ch.OMCT. ediția a III, complectată, 2016,
 • „Provocați-mă…să devin genială”, (poeme), ed.OMCT, 2012,
 • „Provocați-mă…să devin genială”, (poeme), ed.OMCT, ediția a II, 2014,
 • „Provocați-mă…să devin genială”, (poeme), ed.OMCT,  ediția a III, 2016,
 • „Metafora nemuririi”(Anul 1991), poeme inedite, ed.OMCT, 2012,
 •  ”Metafora nemuririi”(Anul 1991), poeme inedite, ed.OMCT, ediția a II, 2013
 • ”Ofranda omeniei” (cele cinci cărţi reținute un deceniu și editate la Chișinău în 1989, cu grafie chirilică) este editată la ed. TIPO MOLDOVA (Iași, România, 2013, 430 pagini), în Colecție OPERA OMNIA, 2013, 2014.
 • Biobibliografia „Poetul metaforei în flăcări – Renata Verejanu”, (lucrare a Bibliotecii Metropolitane B.P.Hașdeu, Departamentul „Memoria Chișinăului”, Chișinău), 2013, 2014 ed.Foxtrot
 • Antologie (poezie și eseu)/antologia primei ediții a Festivalului Internațional de Poezie – Renata Verejanu, ed.OMCT, 2014.
 • Antologie (poezie și eseu)/antologia ediței a II, a Festivalului Internațional de Poezie – Renata Verejanu, ed.OMCT, 2015.
 • ”Plâng flăcările-n mine”, poeme, OMCT, 2015,
 • ”IUBESC…”, poeme, OMCT, 2015,
 • ”OPERE ALESE”, Volimul I, opera poetică, OMCT, 2015, 444 pagini,
 • ”OPERE ALESE”, Volimul II, opera poetică, OMCT, 2015, 440 pagini,
 • ”OPERE ALESE”, Volimul III, eseuri, pledoarii, interviuri, OMCT, 2015, 440 pagini,
 • ”OPERE ALESE”, Volimul IV, maxime și cugetări, OMCT, 2015, 440 pagini,
 • ”OPERE ALESE”, Volimul V, proză și poezii pentru copii, OMCT, 2015, 440 pagini,
 • ”OPERE ALESE”, Volimul VI, opinii, OMCT, 2015, 440 pagini,
 • Iubirea pe toate le vede, poeme, 2016
 •  Poetul Dintre Milenii – antologie format A4, 600 pagini (poeme din sec.XX şi sec.XXI), 2016
 • Romanul GENIUL INVIZIBIL (trilogie), cartea I, „Asasinul Ratat”, 2016-2017

Premii

 • Premiul III la Concursul republican de publicistică (1978),
 • Premiul revistei unionale pentru tineret „SMENA”, Moscova, 1980,
 • Laureată a Premiului Literar Internațional „M.Gorki”, 1983,
 • Diploma Societății Române de Radiodifuziune, 2000,
 • Honorable Diploma, oferita de National Coordinator of ONG/UNICEF Network for Children in Georgia, 2000,
 • Premiul „Omul Anului”, 2001,
 • Honorable Diploma oferită de International Youth Network for Peace and Cooperation JUVENCO, Georgia, 2003,
 • Premiul „Ambasador al Culturii Păcii” oferit de Cluburile Consiliului Europei, 2007,
 • Premiul Salonului Internațional de Carte de la BNM, pentru Revista Micul Prinț si colectia „Ofranda omeniei”, 2007,
 • Premiul Salonului Internaţional de Carte pentru cartea „În lumea Renatei Verejanu”, Maxime și Cugetări, 2009,
 • Diploma Comitetului Național Român pentru Drepturile Copilului, 2009,
 • Diploma Federației Mondiale a Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor UNESCO, 2010,
 • Diploma Federației Europene a Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor UNESCO, 2010, Diploma „Săptămâna ONU”, 2010,
 • Diploma de Excelență cu prilejul Aniversării de 20 de ani ai Revistei „Micul Prinț”, 2012,
 • Premiul Salonului Internațional de Carte de la BNM, pentru cartea ”Acest timp al iubirii”, 2010,
 • Premiu pentru cartea ”În lumea Renatei Verejanu, Interviuri”, 2011,
 • Premiu pentru volumul antologic de poeme „Eu am știut să fac din viața mea o sărbătoare”, 2012,
 • Laureata „Literaturii și Arta” pentru anul 2012, 2013, secțiunea Poezie,
 • Pentru implementarea proiectului „Lecția Deschisă – EU AM DREPTUL” primește Premiul „Omul Anului” 2012 și Diploma comemorativă ”Cenaclul Grai Matern – UN SFERT DE VEAC” (22.12.2013,Teatrul Național Mihai Eminescu”).
 • Volumele de poeme ”Metafora nemuririi” și ”Provocați-mă… să devin genială” au primit Premiul Salonului Internațional de Carte, organizat în 2013 de BNRM, Ministerul Culturii, Ministerul Educației, Ministerul Tineretului din R.Moldova.
 • La 1 martie 2014, Academia Europeană a Societății Civile, în parteneriat cu Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldova, Primăria mun.Chișinău și Asociația Națională a Oamenilor de Creație din Moldova a lansat Festivalul Internațional de Poezie – Renata Verejanu.
 • Medalia comemorativă „Alexie Mateevici”, mai 2014
 • Diploma Honoris Causa, oferită de Liga Culturală Română și Congresul Mondial al Eminescologilor, pentru proovarea operei lui Eminescu și editarea volumului antologic „Eminescu ni l-a dat pe Mihai Cimpoi”. Ediția a III a Congresului Mondial al Eminescologilor, 4.09.2014
 • „Pentru merite în propagarea valorilor spirituale și morale, contribuție la promovarea tinerelor talente și activitate organizatorică progidioasă”, Renatei Verejanu i s-a conferit în anul 2010, prin decret prezidențíal distincţia „Om emerit al Republicii Moldova.”

Antologii:

 • Prezentă în Calendarul Național din 2009 și 2014,
 • Prezentă în „Mihai Cimpoi, eminescolog și filosof al culturii” (monografie colectivă), Academica, 2014
 • Antologia ”Cetate de cuvinte” (scriitori soroceni), Chișinău, 2011, p. 643 – 647.
 • Prezentă în Lista celor mai importanți basarabeni și Personalitățile Ocniței,
 • Prezentă în „Dicționarul General al Literaturii Române”:[coord.Eugen Simion], edit.de Academia Romana, 7 volume.
 • Prezentă în antologia „Chișinăul în literatură”, Bib.mun.B.P.Hașdeu, Ch.2011,
 • Prezentă în antologia ”O retrospectivă a edițiilor Salonului Internațional de Carte”, editată cu ocazia Aniversării a 180 de ani ai Bibliotecii Naționale a R.Moldova, 2012
 • Prezentă în „Тверской бульвар, 25” cu poemul „Отражение: стихи-монологи”, Moscova, Сов.писатель,1992.
 • Prezentă în „Антологиjа на молдавската литература за деца на македонски и арамански jазик”, trad. Ванга Михаjлова-Штерjова,Scopia,2012
 • Prezentă în Dicționarul Enciclopedic ”Mihai Eminescu” de acad.M.Cimpoi, Chișinău, 2012, 2013, p. 366.
 • Prezentă în volumul ”Eminescu ni l-a dat pe Mihai Cimpoi”, editat cu prilejul Congresului Mondial al Eminescologilor, 2013,
 • Prezentă în antologia ”Limba Noastră Română”, 2013,
 • Prezentă în „Antologie de poezie română contemporană”, peste 1700 pagini, în română, franceză, germană, engleză, ed.TipoMoldova, 2014
 • Prezentă în Enciclopedia ”Femei din Moldova”, 2000

REFERINȚE CRITICE

 • Mihai Cimpoi,”O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia” (1996, 1997, 2011)
 • Mihai Cimpoi, ”Cardiograma lirică a Renatei Verejanu”
 • Melania Cuc, ”Ofranda omeniei”
 • Ioan Barbu, ”Renata Verejanu și trandafirii ei de foc”
 • Petre Rău, ”Acest timp al iubirii”
 • Tudor Palladi, ”OFRANDA CELESTĂ A POEZIEI SAU MAGIA REVELAȚIEI”
 • Ovidiu Bufnilă, „Magia soarelui din fântână sau despre Magia Speranței”
 • Natalia Croitoru, „Geniu invizibil al poeziei române basarabene”
 • Claudia Partole, „Poeta care-și face din viață sărbătoare”
 • Nina Slutu-Suruceanu, „Mandat de Poet”
 • Lidia Grosu,”Respirația moleculei” sau ”ideea de continuitate” în creația Renatei Verejanu
 • Victor Ladaniuc,”Dar supusă nu pot fi”
 • Irina Stavschi ”Ofranda omeniei”
 • Eugen Doga, Omagiu, Sala cu Orgă
 • Veronica Popa, Doar cuvântul, ca un sălbatic vifor obosit

SURSE:

   1. MOMENT POETIC
   2. Academia de Științe a Moldovei
   3. Uniunea Internaţională a Oamenilor de Creaţie
   4. Uniunea Scriitorilor din Moldova
   5. Conferinţă ştiinţifică, 2012, 2017
   6. Expoziţie-Eveniment „Poetul dintre milenii”, 2017
   7. Expoziţia „Renata Verejanu – Poetul Dintre Milenii”, Parlamentul Moldovei, 2017
   8. Anul Renata Verejanu, 2017
   9. SIMPOZION
   10. Uniunea Scriitorilor, Evenimente
   11. Aniversări. Renata Verejanu
   12. Cultura Azi, Moldova 1, 2012 
   13. Cultura Azi, Moldova 1, 2014
   14. Alt TV, 2012
   15. Alt TV, 2013
   16. Alt TV, 2014, iulie
   17. Alt TV, 2014, septembrie
   18. Euro TV, 2012
   19. Univers Poetic
   20. Versuri clasice
   21. ^ Ocnița
   22. ^ Mihai Cimpoi
   23. ^ T.Palladi
   24. ^ Consiliul Europei
   25. ^ Vladimir Gusev
   26. ^ WOTC
   27. ^ Mihai Cimpoi,
   28. ^ Смена
   29. ^ Ioan Barbu, Renata Verejanu și trandafirii ei de foc
   30. ^ Irina Stavschi, Ofranda omeniei
   31. ^ Literatura si arta, 1.11.2012
   32. ^ Premiu la Salonul Internațional de Carte
   33. ^ Salonul Internațional de Carte
   34. ^ Publika TV
   35. ^ Cultura Azi
   36. ^ Academia de Științe a Moldovei
   37. ^ MAXIME ȘI CUGETĂRI
   38. ^ Lansare de suflet
   39. ^ Balul Micului Prinț
   40. ^ Biblioteca Transilvania
   41. ^ Biblioteca O.Ghibu
   42. ^ Uniunea Scriitorilor
   43. ^ Revista BOEMA
   44. ^ TV Moldova 1
   45. ^ Palatul Cercului Militar Naíonal
   46. ^ Luceafărul
   47. ^ Răsunetul
   48. ^ Curierul de Vâlcea
   49. ^ Boema
   50. ^ FALEZE DE PIATRĂ
   51. ^ Interviu
   52. ^ Cenaclul Grai Matern
   53. ^ Rețeaua OMCT
   54. ^ Statut participativ
   55. ^ Parlamentul R.Moldova
   56. ^ Ministerul Justiției din R.Moldova
   57. ^ AMP-Internațional
   58. ^ Revista „Micul Prinț”
   59. ^ Revista Micul Prinț
   60. ^ Ziarul „Copiii Europei”
   61. ^ Microfonul liber
   62. ^ Concursuri Intenaționale
   63. ^ Talente lansate de Festivalul-Concurs Internațional ”Micul Prinț”
   64. ^ Organizația Mondială a Copiilor Talentați”
   65. ^ FMACCU
   66. ^ Consiliului Europei
   67. ^ Proiecte
   68. ^ Rețeaua OMCT
   69. ^ Bibliografia
   70. ^ Opera Omnia
   71. ^ Omul Anului
   72. ^ Literatura și Arta
   73. ^ Biblioteca B.P.Hașdeu
   74. ^ Personalitățile Ocniței,
   75. ^ Emisiuni Radio
   76. ^ Emisiuni TV
   77. ^ Festival de Poezie
   78. ^ US
   79. ^ Mass-media
   80. ^ Monitorul oficial
   81. ^ „Om Emerit”
   82. ^ Interviuri
   83. ^ Maxime și cugetări
   84. ^ Mihai Cimpoi
   85. ^ Melania Cuc
   86. ^ a b c Cronici
   87. ^ a b c Tudor Palladi
   88. ^ Ovidiu Bufnilă
   89. ^ Claudia Partole
   90. ^ Respirația moleculei
   91. ^ Cronici literare
   92. ^ Eugen Doga
   93. ^ Veronica Popa, Doar cuvântul, ca un sălbatic vifor oboist
   94. Revista BOEMA, 48
   95. Revista BOEMA, 65
   96. Revista BOEMA, 66
   97. Revista BOEMA, 67
   98. Revista SFERA EONICĂ, 2014
   99. Revista REGATUL CUVÂNTULUI, 2014,
   100. Revista SFERA EONICĂ,
   101. Revista REGATUL CUVÂNTULUI, 2015
   102. Revista MICUL PRINŢ, 2012
   103. Revista MICUL PRINŢ, 2013,
   104. Revista MICUL PRINŢ, 2014,
   105. Revista MICUL PRINŢ, 2015
   106. Revista MICUL PRINŢ, 2016
   107. Ziarul COPIII EUROPEI, 2014
   108. Ziarul COPIII EUROPEI, 2015
   109. Ziarul COPIII EUROPEI, 2016
   110. BOEMA, martie 2016
   111. Cine vine la noi, emisiune TV, Moldova 1, 2017
   112. Buna Dimineaţa, Moldova 1, 2017, 2018
   113. PRO TV, O seară perfecta

 

   1. U

n material amplu despre viaţa şi activitatea poetei Renata Verejanu găsiţi în

   1. Biobibliografia

„Poetul metaforei în flăcări – Renata Verejanu”

   1. (toate bibliotecile din Chişinău).

 

 

Renata Verejanu

(n. c.Verejeni, raionul Ocnița) este o poetă română din Republica Moldova. Activitatea sa literară profesională a început odată cu prezentarea manuscrisului primei cărți Până la dragoste la Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova (conform legilor editoriale la acel timp) și susținerea concursului de creație, apoi a examenelor de admitere la Institutul de Literatură Maxim Gorki (Moscova) (1974). Considerată cu un pas înaintea acelui timp (Ion Ciocanu), îndată după apariţia primei cărţi (1979), regimul  totalitar şi lingăii acelui regim stopează editarea mulţimii de cărți prezentate de poetă (1980-1982) la editură (unica! a statului). Dar a fost imposibil să marginalizezi un poet de valoarea Renatei Verejanu. Deşi în manuale nu era inclus numele și din creația poetei „disidente în propria țară”, Renata Verejanu un sfert de veac a implementat sute de proiecte de nivel local, național și internațional pentru copii, adolescențí și tineret în Republica Moldova, cât și în România, Ucraina, Polonia, Bulgaria, Belarus, Georgia, Turcia, Armenia, Slovenia, Cehia, Slovacia, Italia, Germania, Federația Rusă, Egipt, Argentina, Peru, Coreea de Sud, SUA etc. Din 2006 Renata Verejanu a editat peste 50 de cărți (poezii, proză, cronici, interviuri, cugetări, eseuri, opinii, pledoarii apărute de-a lungul vieții în reviste și ziare, unde activa un redactor mai curajos), precum și cărți scrise după proclamarea independenţei Moldovei.

Biografie

Renata Verejanu n. com.Verejeni, Raionul Ocnița, din 1966 domiciliată în Chișinău, Republica Moldova, poet, eseist, jurnalist, scenarist, editor, regizor, ambasador popular, promotor al Societății Civile, luptător pentru renașterea națională și drepturile omului, promotorul Mișcării UNESCO și a politicilor Consiliului Europei.

Studiii

În 1966 a absolvit școala medie din Verejeni, obținând medalia de argint pentru rezultate excelente la învățătură. În 1970, absolvă Facultatea de Inginerie Economică a Institutului Politehnic din Chișinău, (azi, Academia de Studii Economice din R. Moldova și Universitatea Tehnică din Moldova), fiind invitată să activeze la Ministerul de finanțe. În perioada 1974-1980 studiază la Institutul de Literatură Maxim Gorki din Moscova, în seminarul profesorului Vladimir Gusev. Lucrarea de teză este chiar manuscrisul de poeme, Do liubvi (Până la dragoste) care va apărea la Editura Molodaia Gvardia din Moscova, carte cu care în 1983 (anul când s-a născut fiul) va obține Premiul literar unional Maxim Gorki. În perioada 1998-2002 este doctorand la Facultatea de Litere a Universității din București. În perioada 2000-2016 participă la diferite training-uri, reuniuni, conferințe, congrese, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în calitate de lider de ONG cu statut participativ.

Carieră

Carieră literară

Debutul literar îl face pe când era elevă, în presa locală cu poezii și proză scurtă. În presa republicană debutează în 1966, ziarele Tinerimea Moldovei, Cultura, Învățământul public, Chișinăul de seară, Literatura și Arta (pe timpul lui Victor Teleucă) …revistele Moldova, Femeia Moldovei, Columna (condusă de Victor Dumbrăveanu)… fiind edițiile care au susținut apariția poemelor scrise nu întocmai după cerințele acelui timp. În anii de studii la Institutul de Literatură ”M.Gorki” din Moscova este invitată în componența unei delegații unionale și va face o călătorie de creație la Baikal. Face cunoștință și este apreciată de mari personalitți ale sec. XX, cum ar fi: Andrei Voznesenschi, Ion Druță, Evghenii Evtușenco, Otar Chiladze… Este recunoscută ca o poetă de mare perspectivă și este invitată să publice din creația sa în ziare și reviste unionale importante, cum ar fi: Drujba Harodov (Дружбa Народов), Literaturnaia Gazeta(Литературная газета), Comsomoliscaia Pravda (Комсомольскaя Правда), Smena. În timp ce editarea cărților este stopată, poetul și cronicarul e prezent în mass-media scrisă şi audio-vizuală din republică și Uniune cu poeziile, eseurile, cronicile și interviurile sale. În această perioadă poemele îi sunt traduse și apar în peste 20 de limbi ale lumii, cu un tiraj de sute de mii de exemplare.

Cea de-a doua carte în limba română a poetei este de fapt un volum antologic, ”Ofranda omeniei”,(1989), care se constituie din cinci manuscrise (Virgula amendată, Vânzătorul vârstelor, Inventarierea simțurilor, Oameni dragi, Fără erou însemnat), prezentate la editură în 1980-1982. Cartea a fost un eveniment în literatura română de la Chişinău. Acest eveniment în cariera literară poeta l-a acceptat ca pe un mandat ce i-a permis să intre îndrăzneț în rândul scriitorilor celor mai apreciați de publicul larg. Peste ani poeta avea să recunoască: am ştiut că sunt cel mai bun poet al „generației dintre secole”, subînțelegând „generația de pe baricadele renașterii”, care își permitea la începutul anilor ’80 a secolului trecut să scrie: De mi-ați lipi geamul tot cu bancnote de o mie/ Și mi-ați așterne covoare la scară când ies -/ Adevărul în sângele meu niciodată nu întârzie,/Cu lacrima lui – și surâd, și gândesc… /. Mai târziu, după o activitate de peste patru decenii, colegii recunosc în Literatura şi Arta: „Cu Renata Verejanu, noi, șaptezeciștii literaturii basarabene, devenim o generație completă.” Dar poeta nu aderă la nici un grup, nu găsea motivaţia.

În acea perioadă doar editura statului avea dreptul să editeze cărțile unui scriitor (poet, prozator, dramaturg, eseist etc.) și, în cazul în care nu erai acceptat de putere – nu puteai fi inclus în planul editorial, deci, nu aveai posibilitate să te editezi. În cazul Renatei Verejanu cititorul nu a simțit lipsa cărților poetei pe parcursul a câtorva decenii, deoarece poeta era prinsă în vâltoarea procesului literar, organiza Serate literare, întâlniri în licee, colegii, facultăți, își recita poemele la importante evenimentele literar-culturale.

În 2006, an de cotitură în ce privește apariția editorială a operei R.Verejanu, Editura ”Universul” editează nouă cărți în trei volume deja în colecția ”Ofrandă omeniei”, cu care poeta a participat în același an la Târgul Internațional de Carte ”Gaudeamus”, de la București, fiind invitată de Comisia Națională a României pentru UNESCO. Familiarizată cu activitatea editorială (în anii 1992-2014 fiind editorul Revistei Micul Prinț și a Ziarului ”Copiii Europei”), poeta ia locul EDITORULUI propriilor cărţi (o, câte cheltuieli şi câtă răspundere), care în perioada 2009-2016 editează peste 50 de cărți de poeme, maxime și cugetări, interviuri, eseuri, pledoarii, opinii, portrete, cronici, eseuri în limba română, rusă, engleză (cărțile editate în perioada 1990-2016 sunt editate pe cont propriu). Începând cu anul 2007, anual va participa la diferite Saloane Internațional de Carte, unde va obține premii importante.

Cu prilejul Zilei de naștere, Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei organizează la 22 octombrie 2012 Confrerința științificăPoeta Renata Verejanu, promotoarea valorilor naționale în cultura și în procesul educațional al tinerei generații”. Este autorul, scenaristul, regizorul și producătorul a unui şir enorm de evenimente culturale de excepție, cunoscute departe de frontierele Moldovei, multe devenite o tradiție (Lecția deschisă: EU AM DREPTUL, la care participă mii de persoane și unde răsună poeziile poetei, PAS, Întâlniri de Elită, Ora Consiliului Europei, Balul Micului Prinţ etc.)

La 1 martie 2014, Academia Europeană a Societății Civile, în parteneriat cu Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei, Primăria mun.Chișinău și Asociația Națională a Oamenilor de Creație din Moldova a lansat  Festivalul Internațional de Poezie – Renata Verejanu, care a reunit mari personalităţi şi tinere talente de pe diferite meridiane, oferind 101 premii.

În România numele poetei se face cunoscut îndată după revoluţie (1989-1991), când a avut un șir de întâlniri cu cititorii din localitățile jud.Buzău, Iași, Brașov. În 1991 are  o întâlnire deosebită la București, organizată de scriitorul Dan Anghelescu, special pentru poeta basarabeană. În 1996 face o călătorie prin cele mai mari orașe din România, lansând cartea Ofranda omeniei (editată în 1993 cu alfabet latin). În perioada 1997-1999 desfășoară la București unul dintre proiectele sale cultural-educaționale: Festivalul-Concurs Internațional al Talentelor Lumii Micul Prinț. În 1999 poeta se bucură de cea de-a doua Serată de Creație la București, la Palatul Cercului Militar Național, la care a participat și Grigore Vieru. În 2009 la București îi apare cartea de poeme ”101 poeme de Renata Verejanu” şi poeta are cea de-a treia Serată de Creaţie. După evenimentele de la 7 aprilie 2009 poeme și materiale despre opera și activitatea Renatei Verejanu prezintă publicațiile de limbă română: BOEMA, Luceafărul, Sfera Eonică, Faleze de piatră, Azi, Curierul de Vâlcea,  Răsunetul (România), ITACA (Irlanda), Clipa (SUA), Antipozi (Australia) etc. Participă la Zilele Nichita Stănescu (Urziceni, România, 2012), la Festivalul Internațional „Lucian Blaga” (Lancrăm, 2014). În 2013, volumul antologic ”Ofranda omeniei” (cărțile prezentate la editură în 1980, și apărute abia în 1989, cu grafie chirilică) trece Prutul și vede lumina tiparului la ed. TIPO MOLDOVA (Iași, România,430 pagini), în prestigioasa Colecție OPERA OMNIA. Autoarea primește mesaje de felicitare de la scriitori români care trăiesc în SUA, Canada, Irlanda, Franța, România.

Carieră în societatea civilă

Poeta Renata Verejanu este unul dintre puţinii scriitori ieşiţi pe baricade încă prin 1983-1987. În 1988 creează „Cenaclul Grai Matern”, o structură totalmente nouă a Societăţii Civile cu care se va afla pe baricadele renașterii naționale, în echipa de şoc pentru drepturile omului și democrație. Cenaclul Grai Matern a fost o „școală a vieții” pentru multe personalități basarabene (şi mişcarea care l-a înaintat pe criticul Mihai Cimpoi candidat în deputaţi la primele alegeri independente). Cenaclul Grai Matern este socotit primul proiect social-politic de la care au pornit primele structuri ale societății civile din Republica Moldova, în general, și în special ONG-urile reunite în Rețeaua OMCT. În 2001 Renata Verejanu, poetul şi liderul Socieţăţii Civile, obține cu OMCT  (primul ONG internaţional cu cartierul general la Chişinău)statut consultativ, apoi participativ la Consiliul Europei.

În anii 1988-2012 Renata Verejanu a creat ONG-uri locale, naționale și internaționale cu care a implementat peste 100 de proiecte, doar pe muncă de voluntariat. Printre acestea:

Liderii și voluntarii de la aceste ONG-uri, reunite în Rețeaua OMCT, condusă de R.Verejanu, începând cu 2001 sunt invitați anual și au participat la importante reuniuni, conferințe europene și congrese mondiale, la Adunarea Parlamentară a Consiliul Europei,(Strasbourg) și congrese UNESCO (Paris).

Activitate

 • După prima facultate este invitată la Ministerul de Finanțe din R. Moldova (1969-1971). Pentru a face ce-a de-a doua facultate se transferă la Ministerul Ameliorărilor și Gospodăriei Apelor din Moldova (1971-1983). După absolvirea celei de-a doua facultăți dorind să treacă la muncă de creație, se angajează în calitate de cercetător științific superior la Muzeul de Literatură „D. Cantemir” al Uniunii Scriitorilor din Moldova, apoi urmează căutările unui serviciu care să-i satisfacă cerințele sufletești, astfel se angajează redactor șef la Teatrul Etno-Folcloric „Ion Creangă” din Chișinău. În timpul crizei economice Teatrul se desființează, și din aceste clipe începe activitatea în Societatea Civilă.
 • Fondatorul și Președintele Cenaclului „Grai Matern” (1988-2016);
 • Agenția de Presă a Tinerilor Jurnaliști „AMP-Internațional”, fondator, redactor-șef (1991-1995), președinte 1991-2016,
 • Autorul emisiunii TV „Micul Prinț” 1993-1995, 2002;
 • Organizația Mondială a Copiilor Talentați,președinte-fondator,1995, realeasă președinte 2000,2005,2010, 2016
 • Federația din Moldova a Asociațiilor, Centrelor și Cluburile UNESCO (FMACCU), președinte-fondator, realeasă președinte 2005, 2010, 2016
 • Cluburile Consiliului Europei, co-fondator, 2001
 • Academia Europeană a Societății Civile, 2003, președinte, realeasă președinte 2008,2013.
 • Membră a Uniunii Jurnaliștilor din Moldova,
 • Membră a Uniunii Scriitorilor din Moldova

Cărți editate

 • „Până la dragoste”, poeme, ed. Literatura Artistică, 1979;
 • „До любви” (Do liubvi), ed. Molodaia Gvardia, Moscova, 1982;
 • Ofrandă omeniei”,„ ed. Literatura Artistică, 1989;
 •  Ofranda omeniei, prima carte cu grafie latină, ed. Universul, 1993;
 • „Stema destinului”, poeme, ed. Universul, 1993; 2006;
 • „a Munci, a Iubi, a Trăi”, poeme, ed. Universul, 2006;
 • „Vânzătorul vârstelor”, poeme, ed. Universul, 2006;
 • „În lumea Renatei Verejanu”, Maxime și cugetări, ed. OMCT, 2008; 2011
 • „În lumea Renatei Verejanu”, Interviuri, ed. OMCT, 2009; 2011 (În cartea de interviuri, din colecția ”În lumea Renatei Verejanu”, editată la ed.OMCT, Chișinău, în 2009 și reeditată în 2011, 2016 scriitoarea a adunat interviurile acordate pe parcursul anilor și apărute în diferite publicații, precum și la postul național de radio.)
 • „În lumea Renatei Verejanu”, Societatea Civilă, ed. OMCT, 2011;
 • „Virgula amendată”, poeme, ed. OMCT, 2009, 2011;
 • „Inventarierea simțurilor”, poeme, ed. OMCT, 2010;
 • „Drum spre adevăr”, poeme, ed. OMCT, 2009;
 • „Oameni dragi”, poeme, ed. OMCT, 2009;
 • „Fără erou însemnat”, poeme, ed. OMCT, 2009;
 • ”101 poeme” de Renata Verejanu, ed.Biodova, București, 2009; 2011;
 • „Acest timp al iubirii”, poeme de dragoste, ed. OMCT, 2010;
 • ”Eu am dreptul”, poeme pentru copii, ed.OMCT, 2011, 2012;
 • ”Cadoul florii”, nuvelă pentru copii, ed.OMCT, 2011, 2013
 • ”Soarele pătrat”, baladă pentru copii, desenele autoarei, ed.OMCT, 2011, 2013
 • ”Dreptul de mamă”, omagiu mamei și copilului, ed.OMCT, 2011
 • ”La o margine de ieri”, poeme, ed.OMCT, 2012
 • ”На ненависть только себя не потрачу”, poeme traduse în l.rusă, 2012
 • ”Pledoariile Renatei Verejanu”, ed.OMCT, 2012, 2014
 • ”Cenaclul Grai Matern”, ed.OMCT,2012
 • ”Chișinău-București, București-Chișinău”, poeme, ed.OMCT, 2012
 • ”Opinii, despre un secol mizerabil și politicienii săi”, (eseuri), ed.OMCT, 2012
 • „Generația dintre secole” (portret/profil), OMCT, 2012.
 • „In the world of Renata Verejanu, Interviews”,Ch., OMCT, 2012
 • „In the world of Renata Verejanu, Savings and Thinkings”, Ch., OMCT, 2012
 • ”Eu am știut să fac din viața mea o sărbătoare” (opera poetică), 440 pagini, ed.OMCT, 2012, 2013. 2016
 • „Geniul invizibil al literaturii basarabene” (reflecții critice, opinii, cugetări despre creația poetei Renata Verejanu), alcătuitor Dan Verejanu.( Autori: M.Cimpoi, I.Barbu, T.Palladi, P.Rău, C.Partoli, O.Bufnilă, I.Proca, I.Colesnic, A.Dumbrăveanu, L.Grosu, I.Stavschi, V.Ladaniuc, V.Popa, V.Popovici, N.Dabija etc.), Ch.OMCT. 2012, 2013, 2016,
 • „Provocați-mă…să devin genială”, (poeme), ed.OMCT, 2012, 2013, 2016
 • „Metafora nemuririi”(Anul 1991), poeme inedite, ed.OMCT, 2012, 2013, 2016
 • ”Ofranda omeniei” (cele cinci cărţi reținute un deceniu și editate la Chișinău în 1989, cu grafie chirilică) este editată la ed. TIPO MOLDOVA (Iași, România, 2013, 430 pagini), în Colecție OPERA OMNIA, 2013, 2014.
 • Biobibliografia „Poetul metaforei în flăcări – Renata Verejanu”, (lucrare a Bibliotecii Metropolitane B.P.Hașdeu, Departamentul „Memoria Chișinăului”, Chișinău), 2013, 2014 ed.Foxtrot
 • Antologie (poezie și eseu)/antologia primei ediții a Festivalului Internațional de Poezie – Renata Verejanu, ed.OMCT, 2014.
 • Antologie (poezie și eseu)/antologia ediției a II a Festivalului Internațional de Poezie – Renata Verejanu, ed.OMCT, 2015.
 • Antologie (poezie și eseu)/antologia ediției a III a Festivalului Internațional de Poezie – Renata Verejanu, ed.OMCT, 2016
 • Iubesc, poezii, ed.OMCT, 2015
 • Plâng flăcările-n mine, ed.OMCT, 2015,
 • OPERE ALESE, vol.I, opera poetică, ed.OMCT, 2015
 • OPERE ALESE, vol.II, opera poetică, ed.OMCT, 2015
 • OPERE ALESE, vol.III, ed.OMCT, 2015
 • OPERE ALESE, vol.IV, ed.OMCT, 2015
 • OPERE ALESE, vol V, ed.OMCT, 2015
 • OPERE ALESE, voş.VI, ed.OMCT, 2015
 • Iubirea pe toate le vede, 2016
 • Poetul Dintre Milenii, 2016,

Premii

 • Antologie (poezie și eseu)/antologia primei ediții a Festivalului Internațional de Poezie – Renata Verejanu, ed.OMCT, 2014.
 • Premiul III la Concursul republican de publicistică (1978),
 • Premiul revistei unionale pentru tineret „SMENA”, Moscova, 1980,
 • Laureată a Premiului Literar Internațional „M.Gorki”, 1983,
 • Diploma Societății Române de Radiodifuziune, 2000,
 • Honorable Diploma, oferita de National Coordinator of ONG/UNICEF Network for Children in Georgia, 2000,
 • Premiul „Omul Anului”, 2001,
 • Honorable Diploma oferită de International Youth Network for Peace and Cooperation JUVENCO, Georgia, 2003,
 • Premiul „Ambasador al Culturii Păcii” oferit de Cluburile Consiliului Europei, 2007,
 • Premiul Salonului Internațional de Carte de la BNM, pentru Revista Micul Prinț si colectia „Ofranda omeniei”, 2007,
 • Premiul Salonului Internaţional de Carte pentru cartea „În lumea Renatei Verejanu”, Maxime și Cugetări, 2009,
 • Diploma Comitetului Național Român pentru Drepturile Copilului, 2009,
 • Diploma Federației Mondiale a Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor UNESCO, 2010,
 • Diploma Federației Europene a Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor UNESCO, 2010, Diploma „Săptămâna ONU”, 2010,
 • Diploma de Excelență cu prilejul Aniversării de 20 de ani ai Revistei „Micul Prinț”, 2012,
 • Premiul Salonului Internațional de Carte de la BNM, pentru cartea ”Acest timp al iubirii”, 2010,
 • Premiu pentru cartea ”În lumea Renatei Verejanu, Interviuri”, 2011,
 • Premiu pentru volumul antologic de poeme „Eu am știut să fac din viața mea o sărbătoare”, 2012,
 • Laureata „Literaturii și Arta” pentru anul 2012, 2013, secțiunea Poezie,
 • Pentru implementarea proiectului „Lecția Deschisă – EU AM DREPTUL” primește Premiul „Omul Anului” 2012 și Diploma comemorativă ”Cenaclul Grai Matern – UN SFERT DE VEAC” (22.12.2013,Teatrul Național Mihai Eminescu”).
 • Volumele de poeme ”Metafora nemuririi” și ”Provocați-mă… să devin genială” au primit Premiul Salonului Internațional de Carte, organizat în 2013 de BNRM, Ministerul Culturii, Ministerul Educației, Ministerul Tineretului din R.Moldova.
 • La 1 martie 2014, Academia Europeană a Societății Civile, în parteneriat cu Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldova, Primăria mun.Chișinău și Asociația Națională a Oamenilor de Creație din Moldova a lansat Festivalul Internațional de Poezie – Renata Verejanu.
 • Medalia comemorativă „Alexie Mateevici”, mai 2014
 • Diploma Honoris Causa, oferită de Liga Culturală Română și Congresul Mondial al Eminescologilor, pentru proovarea operei lui Eminescu și editarea volumului antologic „Eminescu ni l-a dat pe Mihai Cimpoi”. Ediția a III a Congresului Mondial al Eminescologilor, 4.09.2014
 • „Pentru merite în propagarea valorilor spirituale și morale, contribuție la promovarea tinerelor talente și activitate organizatorică progidioasă”, Renatei Verejanu i s-a conferit, prin decret prezidențíal distincţia „Om emerit al Republicii Moldova.”  (31 mai 2010)

Antologii:

 • Prezentă în Calendarul Național din 2009 și 2014,
 • Prezentă în „Mihai Cimpoi, eminescolog și filosof al culturii” (monografie colectivă), Academica, 2014
 • Antologia ”Cetate de cuvinte” (scriitori soroceni), Chișinău, 2011, p. 643 – 647.
 • Prezentă în Lista celor mai importanți basarabeni și Personalitățile Ocniței,
 • Prezentă în „Dicționarul General al Literaturii Române”:[coord.Eugen Simion], edit.de Academia Romana, 7 volume.
 • Prezentă în antologia „Chișinăul în literatură”, Bib.mun.B.P.Hașdeu, Ch.2011,
 • Prezentă în antologia ”O retrospectivă a edițiilor Salonului Internațional de Carte”, editată cu ocazia Aniversării a 180 de ani ai Bibliotecii Naționale a R.Moldova, 2012
 • Prezentă în „Тверской бульвар, 25” cu poemul „Отражение: стихи-монологи”, Moscova, Сов.писатель,1992.
 • Prezentă în „Антологиjа на молдавската литература за деца на македонски и арамански jазик”, trad. Ванга Михаjлова-Штерjова,Scopia,2012
 • Prezentă în Dicționarul Enciclopedic ”Mihai Eminescu” de acad.M.Cimpoi, Chișinău, 2012, 2013, p. 366.
 • Prezentă în volumul ”Eminescu ni l-a dat pe Mihai Cimpoi”, editat cu prilejul Congresului Mondial al Eminescologilor, 2013,
 • Prezentă în antologia ”Limba Noastră Română”, 2013,
 • Prezentă în „Antologie de poezie română contemporană”, peste 1700 pagini, în română, franceză, germană, engleză, ed.TipoMoldova, 2014
 • Prezentă în Enciclopedia ”Femei din Moldova”, 2000

Cărți online, emisiuni radio şi TV

 • În lumea Renatei Verejanu, Interviuri
 • În lumea Renatei Verejanu, Maxime și cugetări
 • Cultura Azi, Moldova 1, 2012
 • Cultura Azi, Moldova 1, 2014
 • Alt TV, 2012
 • Alt TV, 2013
 • Alt TV, 2014, iulie
 • Alt TV, 2014, septembrie
 • Euro TV, 2012
 • Euro TV, 2011
 • Univers Poetic
 • Referințe critice
 • Mihai Cimpoi,”O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia” (1996, 1997, 2011)
 • Mihai Cimpoi, ”Cardiograma lirică a Renatei Verejanu”
 • Melania Cuc, ”Ofranda omeniei”
 • Ioan Barbu, ”Renata Verejanu și trandafirii ei de foc”
 • Petre Rău, ”Acest timp al iubirii”
 • Tudor Palladi, ”OFRANDA CELESTĂ A POEZIEI SAU MAGIA REVELAȚIEI”
 • Ovidiu Bufnilă, „Magia soarelui din fântână sau despre Magia Speranței”
 • Natalia Croitoru, „Geniu invizibil al poeziei române basarabene”
 • Claudia Partole, „Poeta care-și face din viață sărbătoare”
 • Nina Slutu-Suruceanu, „Mandat de Poet”
 • Lidia Grosu,”Respirația moleculei” sau ”ideea de continuitate” în creația Renatei Verejanu
 • Victor Ladaniuc,”Dar supusă nu pot fi”
 • Irina Stavschi ”Ofranda omeniei”
 • Eugen Doga, Omagiu, Sala cu Orgă
 • Veronica Popa, Doar cuvântul, ca un sălbatic vifor obosit

SURSE:

 1. ^ Vocea Basarabiei
 2. ^ Ocnița
 3. ^ Mihai Cimpoi
 4. ^ T.Palladi
 5. ^ Consiliul Europei
 6. ^ Vladimir Gusev
 7. ^ WOTC
 8. ^ Mihai Cimpoi, O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, ed.IV, 2011
 9. ^ Смена
 10. ^ Ioan Barbu, Renata Verejanu și trandafirii ei de foc
 11. ^ Irina Stavschi, Ofranda omeniei
 12. ^ Literatura si arta, 1.11.2012
 13. ^ Premiu la Salonul Internațional de Carte
 14. ^ Salonul Internațional de Carte
 15. ^ Publika TV
 16. ^ Cultura Azi
 17. ^ Academia de Științe a Moldovei
 18. ^ Triunghi
 19. ^ Lansare de suflet
 20. ^ Balul Micului Prinț
 21. ^ Biblioteca Transilvania
 22. ^ Biblioteca O.Ghibu
 23. ^ Uniunea Scriitorilor
 24. ^ Revista BOEMA
 25. ^ TV Moldova 1
 26. ^ Palatul Cercului Militar Naíonal
 27. ^ Luceafărul
 28. ^ Răsunetul
 29. ^ Curierul de Vâlcea
 30. ^ Boema
 31. ^ FALEZE DE PIATRĂ
 32. ^ Interviu
 33. ^ Cenaclul Grai Matern
 34. ^ Rețeaua OMCT
 35. ^ Statut participativ
 36. ^ Parlamentul R.Moldova
 37. ^ Ministerul Justiției din R.Moldova
 38. ^ AMP-Internațional
 39. ^ Revista „Micul Prinț”
 40. ^ Revista Micul Prinț
 41. ^ Ziarul „Copiii Europei”
 42. ^ Microfonul liber
 43. ^ Concursuri Intenaționale
 44. ^ Talente lansate de Festivalul-Concurs Internațional ”Micul Prinț”
 45. ^ Organizația Mondială a Copiilor Talentați”
 46. ^ FMACCU
 47. ^ Consiliului Europei
 48. ^ Proiecte
 49. ^ Rețeaua OMCT
 50. ^ Bibliografia
 51. ^ Opera Omnia
 52. ^ Omul Anului
 53. ^ Literatura și Arta
 54. ^ Biblioteca B.P.Hașdeu
 55. ^ Personalitățile Ocniței,
 56. ^ Emisiuni Radio
 57. ^ Emisiuni TV
 58. ^ Festival de Poezie
 59. ^ US
 60. ^ Mass-media
 61. ^ Monitorul oficial
 62. ^ Om Emerit”
 63. ^ Interviuri
 64. ^ Maxime și cugetări
 65. ^ Mihai Cimpoi
 66. ^ Melania Cuc
 67. ^ a b c Cronici
 68. ^ a b c Tudor Palladi
 69. ^ Ovidiu Bufnilă
 70. ^ Claudia Partole
 71. ^ Respirația moleculei
 72. ^ Cronici literare
 73. ^ Eugen Doga
 74. BistritaNews
 75. Revista CLIPA
 76. Uniunea Ziariştilor
 77. Sala cu Orgă
 78. SIMPOZION
 79. Concurs Internaţional
 80. Poeţi europeni
 81. Veronica Popa, Doar cuvântul, ca un sălbatic vifor obosit

Un material veridic despre viaţa şi activitatea poetei Renata Verejanu găsiţi în Biobibliografia „Poetul metaforei în flăcări – Renata Verejanu” (în bibliotecile din capitală) şi câteva aliniate în pagina Festivalului Internaţional de Poezie – Renata Verejanu.

coordonator de proiect

2 comentarii la “Renata Verejanu

 1. Un mare poet – are un mare dusman (susţimnut de o mulţime de duşmani). Să nu dea Domnul să te laşi atras în jocul lui… Ignoră-l, or, faptele şi opera ta îl va învinge…

Lasă un răspuns la Radu Anulează răspunsul

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s